Aktywni

 

"Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego" nr RPMA.08.02.00-14-4412/16

 
DORADZTWO ZAWODOWE - obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu.
W ramach tej formy wsparcia doradca zawodowy dokona analizy Twoich predyspozycji i umiejętności zawodowych oraz postara się naprowadzić Cię na odbowiednią do Twoich możliwości i kwalifikacji ścieżkę rozwoju zawodowego. W tym celu zdiagnozuje Twoje ewentualne potrzeby szkoleniowe, stopień oddalenia od rynku pracy i wskaże możliwości doskonalenia zawodowego. Wspólnie opracujecie Twój Indywidualny Plan Działania, który będzie wyznacznikiem i kierunkowskazem dla Twojego dalszego uczestnictwa w projekcie.
 
SZKOLENIA – jedna z opcji do wyboru
W ramach tej formy wsparcia będziesz miał do wyboru uczestnictwo w niżej wymienionych szkoleniach:
- Pracownik Obsługi Biurowej (POB) - 112h
- Przedstawiciel Handlowy (PH) - 128h
Plany szkoleń oraz szczegółowy harmonogram znajdziesz w zakładce AKTUALNOŚCI
Podczas trwania szkolenia przysługiwać Ci będzie stypendium szkoleniowe w maksymalnej kwocie:
- 744,8 zł brutto za szkolenie POB
- 851,2 zł brutto za szkolenie PH
oraz materiały szkoleniowe i wyżywienie podczas trwania szkoleń.
Ponadto, 12 uczestników będących w szczególnie trudnej sytuacji otrzyma dodatkowo:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości maksimum 20 zł dziennie
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną w wysokości maksimum 13 zł za godzinę opieki.
 
STAŻE ZAWODOWE – jedna z opcji do wyboru
W ramach tej formy wsparcia pomożemy Ci znaleść pracodawcę byś mógł podczas stażu wykorzystać posiadane bądź nabyte na szkoleniach w ramach projektu umiejętności. Dzięki stażom będziesz miał możliwość zdobycia cennego doświadczenia w preferowanym przez siebie zawodzie.
Staże trwały będą 5 m-cy po 8 godzinnie. W przypadku osób niepełnosprawnych czas ten zostanie skrócony do 7 godzin dziennie, w dni robocze pon-pt.
W okresie odbywania stażu przysługiwać Ci będzie stypendium stażowe w kwocie 1850 zł brutto.
Ponadto, 12 uczestników będących w szczególnie trudnej sytuacji otrzyma dodatkowo:
- zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości maksimum 20 zł dziennie
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną w wysokości maksimum 13 zł za godzinę opieki.
 
Wstępny planowany harmonogram realizacji projektu:

1. Aktualności

2. Zasady rekrutacji

3. Działania i harmonogram realizacji

4. Profil uczestnika

5. O projekcie